آخرین نوشتار

علاقه پنهان
آیا همه علاقه هایمان را می شناسیم؟
25 بهمن 1402
انی لا احب الافلین
دوست ندارم، او را هم... .
21 بهمن 1402
معنای معیشت ضنک
و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمی، قال رب لم حشرتنی ا...
06 بهمن 1402
سخت ترین اتهام
03 بهمن 1402
دوستت دارم هایم را باور کن
استدلالی برای دوست داشتن 
03 بهمن 1402