من و شهید

ای شهید! ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی وجود بر نشسته ای دستی بر آر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز ازین منجلاب بیرون کش.

برچسب‌ها
موردی وجود ندارد.