چشم هایت، این زنگیان مسلمان،

چه گرم و نوازشگرانه اذان می گویند،

از کجای چشمان تو راهی تا خداست که چون دریچه ای از آن می گشایی، بوی ملکوت می شنویم!

اگر باورمان این است که شهید، زنده است و اگر جمهوری اسلامی ایران را خیمه گاه حسین بن علی علیه السلام خواندی، و اگر امیر مدافعان حرمی،

پس چه باک که همه عالم پشت در پشت هم، به مقابله با ایران بایستند.

کافی است پلکی بزنی تا جنود ملائکه از آسمان،برای دفاع از حرم، همراهت شوند.

کسی چه می دانست که خدا اجر مجاهدانش را اینگونه می دهد؛ اراده شان با ملکوت یکی است، و امر ملکوت، حتمی و شدنی است.

فسبحان الذی بیده ملکوت کلشئی و الیه ترجعون