در اربعین؛ زمین کربلا وسعت می یابد، و هر قلبی که خود را به ارض کربلا رسانده است این وسعت حضور را حس خواهد کرد.

یک نفر، همه می شود و همه، یک نفر...امام.