در اربعین؛

نفوذ نگاه و ثبات قدم زینب سلام الله علیها را می بینی که امتداد یافته است.

چه جای عجب که قدمی خالصانه هزاران قدم شود؟

و مگر نه این است که خدا اجر محسنان را ضایع نمی کند.