در اربعین؛ 

از دریچه نگاه زینب کبری سلام الله علیها، حوادث را می بینی:

 ما رایت الا جمیلا