1. بسم الله الرحمن الرحیم
    همه انسانها فارغ از رنگ و نژاد و زبان و دین، از همان دوران طفولیت گرایشهایی دارند.

گرایشهایی مشترک ، ثابت در همه احوال، مستمر در تمام عمر.

گرایشهایی بدون آموزش، بدون معلم، بدون زحمت و بدون برتری نسبت به دیگری.

ده گرایشی که از همان اوان کودکی تا مرگ، همراه انسان است؛ با او متولد می شود و با او مسافر دنیایی وسیع تر است:

۱.میل به بزرگ‌ شدن

هر انسانی میل به بزرگ شدن دارد، اگر از کودکی سن او را بپرسیم، سر یکسال هم چانه می زند که کمتر نگوییم. سالگرد تولد و بالا رفتن سنش را دوست دارد و چه بسا گرایشهای دیگر از این میل او به بزرگ شدن، ناشی می شود.۲.میل به ستایش شدن
هر انسانی دوست دارد، ستایش شود. از او تعریف و تمجید کنند، خواه برای خصوصیات جسمانی، خواه برای کاری که کرده و یا فعل و صفتی که بروز داده است.

این گرایش بوضوح هم در کودکان و هم در بزرگسالان مشهود است.

۳.میل به مهر ورزیدن
همه انسانهایی که در تعادل روح و روانند، مهربانی کردن را دوست دارند.

مهر ورزیدن به یک گل، یا حیوان، یا انسانها در سرشت همه انسانها نهادینه است و هرچه این دشت مهرورزی آبیاری شود، خورشید مهربانی بیشتر بر آن می تابد و مهربانی تکثیر می شود.

۴.میل به کشف و ابداع کردن
هر انسانی دوست دارد چیز جدیدی را کشف کند یا بسازد، خلاقیت و نو آوری از ساختن خانه های ماسه ای کنار دریا گرفته، تا نقاشی و دوختن لباس و مشغولیت به هنرهای دستی تا ابداع پیشرفته ترین وسایل همه و همه حاکی از این میل است.


۵.میل به ادراک کردن و خبر داشتن

هیچ انسانی دوست ندارد در غاری سربسته، کر و کور و بدون هیچ ادراکی زیست کند.

میل به شنیدن، دیدن، خبرداشتن و درک محیط پیرامون، از همان اوان کودکی تا وقتی که قوای انسان به سستی می گراید، از ویژگیهای اوست.
۶.میل به بقا
همه انسانها میل به جاودانگی دارند، و از هرچه که خطری برای جانش محسوب می شود، فراری اند و آن را دفع می کنند.

و نیز هرچه را که موجب بقا و زنده ماندن اوست، جلب کرده و خواهانند.
۸.میل به انس و ایجاد رابطه
همه انسانها از بدو تولد در پی ارتباط با دیگران هستند.

میل به ایجاد رابطه از دوران نوزادی با نگاه آغاز گشته و با گرفتن انگشت مادر و گوش سپردن به لالایی او ادامه می یابد.

این حس موانست و رابطه با دوست یابی در نوجوانی رشد کرده و در جوانی میل به رابطه ای صمیمی تر با غیر هم جنس  منجر می شود، تشکیل خانواده و ایجاد شبکه ای وسیع تر در ارتباطات بخشی از این میل را پاسخ می دهد. ایجاد رابطه با افراد اجتماع و امروزه میل به گسترش ارتباطات در شبکه های اجتماعی، حاکی از این گرایشی است که در همه سنین با سرعتی باور نکردنی در حال گسترش است.
۹.میل به‌ یکتایی و یکی بودن

حتما کودک را دیده اید که چگونه دوست دارد تک باشد، این یکتایی و منحصر بفرد بودن از انتخاب لباسی متفاوت از دیگران شروع شده و با حس قهرمان شدن و در جایگاه سکوی اول ایستادن مسابقات ادامه می یابد.

گرچه برای منحصر بفردبودن باید زحمت کشید و جواب دادن به این میل، بر خلاف امیال دیگر زحمت و تلاش می خواهد، اما عدم پاسخگویی به آن، منجر به افسردگی و انزوا می شود که آن هم نوعی واکنش به ندرخشیدن است.
۱۰.میل به مالکیت

همه انسانها دوست دارند مالک اشیاء و چیزهایی باشند که به نوعی به آنها تعلق دارند. بعبارتی از نسیه گرفتن بیزارند و آنچه دارند را مال خود و بخشی از وجود خود می دانند.


براستی این همه سرمایه را از کجا آورده ایم؟

 با این همه سرمایه، چه کرده ایم؟

و آنها را به کجا خواهیم برد؟

ارزش افزوده ما برای این سرمایه ها چیست و چه باید باشد؟